Reklamowanie akcji społecznych w Internecie

Godne uwagi jest zauważenie, że marketing reklamowy w Internecie nie musi mieć tylko i wyłącznie charakteru komercyjnego. Coraz więcej instytucji, w tym fundacji non-profit, dostrzega w sieci pokłady możliwości wykorzystania jej do promowania konkretnych akcji społecznych czy swoich programów statutowych.

Dotychczas promocje kampanii społecznych prezentowane były w mediach tradycyjnych takich jak telewizja, radio czy prasa. Odpowiedź na pytanie, dlaczego fundacje i organizacje pozarządowe zaczęły wykorzystywać Internet do reklamowania swoich inicjatyw pro społecznych jest łatwa do przewidzenia. Za pomocą reklamy internetowej można dotrzeć do ogromnej rzeszy odbiorców, z wykorzystaniem zarówno dźwięku, tekstu jak i obrazu. W sposób skondensowany w jednym miejscu.

Niezależnie jednak od tego czy reklama społeczna jest prezentowana w sieci czy za pomocą innych przekazów medialnych, przyświeca jej ta sama dewiza inspirowania do działania, wzruszenia i kłonienia do refleksji. W odróżnieniu do reklam komercyjnych nie ma ona na celu zdobycie wymiernych zysków czy też wyrobienie sobie odpowiedniej marki lub wypromowania produktu. Ma za to poruszać pewien społeczny problem i wskazywać jego rozwiązanie przy udziale opinii publicznej.

To na ile dana reklama społeczna jest skuteczna zależy zwłaszcza od tego, do jakiej grupy docelowej dociera, jaką podejmuje problematykę i na ile jest ona aktualna z tym co dzieje się w życiu codziennym społeczeństwa oraz czy jest widoczna. Nie można zapomnieć o tym by komunikat, który przekazuje był jasny i czytelny dla odbiorcy.

Dodatkową zaletą tego rodzaju kampanii reklamowych jest możliwość sprawdzenia jej miarodajności, po przez obliczenie ilości kliknięć na spot reklamowy, oraz to, że zapoznając się z reklamą użytkownik sieci odwiedza stronę fundacji zamieszczającej reklamę.

W Polsce dopiero od niedawna zaczęto postrzegać Internet jako źródło możliwości prezentowania idei pro społecznych przez organizacje pozarządowe. Wraz z rozpowszechnianiem Internetu można się spodziewać skondensowanych i coraz precyzyjniej przygotowywanych kampanii społecznych.