Formy reklamy w Internecie

Biuletyny informacyjne, które są odrębną formą strony internetowej poszczególnej firmy, a to za sprawą tego, że mają postać prasy elektronicznej. Zawierają one przede wszystkim treści o charakterze perswazyjnym.

  • Przesyłanie reklam drogą e-mailową. Wszystko to, co jest niechciane zazwyczaj w naszej skrzynce pocztowe i przechwytywane jest przez naszą zaporę spamową. Zaletą takiej reklamy jest precyzyjne docieranie do konkretnych odbiorców, do potencjalnych klientów.
  • Zastosowanie techniki flash, która pozwala na korzystanie w przekazie reklamowym takich form multimedialnych jak ruch, głos, kolor.
  • Reklama wirusowa przekazywana w taki sam sposób jak wirusy komputerowe, min. spoty reklamowe.
  • Przekazy wielkości całego okna przeglądarki, zwane interstitial, które wyskakują, gdy przechodzimy na inną stronę. Taka reklama jest ze swojego założenia agresywna i natarczywa, a pozbycie się jej przez kliknięcie daje skutek odwrotny odsyłając nas na stronę reklamodawcy.