Oddziaływanie reklamy na odbiorcę

Powszechnie uważa się, że głównym zadaniem reklamy jest zwiększenie efektywności sprzedaży reklamowanego produktu, ale równie ważne jest dla firmy stworzenie jak najkorzystniejszego swojego wizerunku.

Informacje o konkretnym reklamowanym produkcie w pierwszej kolejności są przyjmowane przez nasz rejestr sensoryczny odpowiedzialny za pamięć ikoniczną, która przetwarza dostarczone jej informacje pod względem charakterystycznych wzorów - dźwięku, kształtu, formy. Tak zdobyte informacje są konfrontowane z tym, co zgromadziliśmy w pokładach pamięci długotrwałej, a czego wcale nie musimy być świadomi.

Reakcja konsumenta na reklamę zależy od tego, czy przekaz ma być skierowany na uporządkowane procesy myślenia, na logicznie podejmowane decyzje przez adresata, czy też ma się opierać na informacjach wizualnych i relacjach przestrzennych. W zależności od tego mamy w pierwszym wypadku komunikat reklamowy oparty na walorach funkcjonalnych reklamowanego przedmiotu czy usługi, a o drugim jest mowa, jeżeli reklama steruje uczuciami i opiera się na wrażeniach sensorycznych (smak, dotyk, dźwięk, wygląd).
Więcej o oddziaływaniu reklamy