Oddziaływanie reklamy na odbiorcę

Statystyczny konsument w różnym stopniu jest zaangażowany w zakupy. Stopień zaangażowania zależy od sumy pieniędzy, jaka przeznaczamy na zakup, jak bardzo angażujemy się osobiście a także czy produkt jest nowością a jego posiadania zapewni nam widoczny status i swoisty awans społeczny. Szacuje się, że w ciągu całego naszego życia zakupy mocno nas angażujące stanowią zaledwie 10% wszystkich naszych zakupów, ale za to wydajemy na nie aż połowę całych pieniędzy.

Zakupy słabo angażujące klienta z samej swojej zasady wymagają niewielkiego ryzyka, przez co nie mobilizują klienta do poszukiwania informacji o produkcie ani nie wzbudzają nim większego zainteresowania. Stąd też firmy reklamujące musza tworzyć wyjątkowo efektowne i interesujące, aby zainteresować potencjalnego odbiorcę. Tego rodzaju reklama opiera się na prostych przekazach, łatwo zapadających w pamięci sloganach kojarzących się z konkretną marką. Nieustanne powtarzanie reklamy ma zakodować się w ludzkiej pamięci i sprowokować do zakupów.

Bez względu na efektowność reklamy i jej szeroki zasięg, okaże się całkowicie nieskuteczna, jeżeli produkt przez nią przedstawiany okaże się bublem. Można taki towar sprzedać tylko raz i nie zbuduje się korzystnego wizerunku firmy, która go oferuje.