Formy reklamy w Internecie

Sama strona internetowa jako narzędzie reklamy i promocji. Od umieszczonych na niej treści zależy na ile będzie pełnić funkcję informacyjną a na ile będzie perswadować odbiorcy swoje treści.

Stosowanie bajerów, które są najpopularniejszymi formami reklamy internetowej. Dzięki nim można reklamować zarówno samą firmę jak i produkty oraz usługi, które oferuje. Ich cechą charakterystyczną jest to, że za pomocą „kliknięcia”, przenoszeni jesteśmy na stronę powiązaną z reklamą. Głównym jego zadaniem jest zachęcenie odbiorcy do zapoznania się z całym komunikatem reklamy. Ogromnym plusem tego typu przekazu jest szeroki zasięg odbiorców do których może dotrzeć. W ciągu jednego dnia może się z nim zapoznać nawet 90 tysięcy osób.
Wróć