Korzyści wynikające z reklamy

Spośród wielu korzyści, jakie oferuje reklama, najczęściej wymienia się:

  • Dramatyzowanie treści przekazu reklamy, demonstrowanie wyjątkowych i jednych w swoim rodzaju cech produktu, w sposób, jaki nie zrobi nawet najwytrawniejszy sprzedawca;
  • Zdolność docierania do ogromnej rzeszy konsumentów w różnych zakątkach świata, przy relatywnie niskich kosztach samej reklamy biorąc pod uwagę zasięg, jaki obejmuje;
  • Wielokrotne ponawianie reklam, pozwala adresatowi dokładnie zapoznać się z jej przekazem i zwiększa jej skuteczność w odbiorze;
  • Długofalowe budowanie wizerunku firmy;
  • Informowanie klienta o argumentach przemawiających za skorzystaniem z reklamowanych usług, czy nabyciem towaru, bez wywierania bezpośredniej presji ich zakupu;
  • Wywieranie pozytywnego wizerunku firmy poprzez emitowanie reklam - często reklamowana firma jest postrzegana przez konsumentów jako bogata, duża, a co z tym się wiąże godna zaufania.

Przy całym szeregu korzyści, jakie niesie ze sobą reklamowanie usług i towarów nie należy zapominać, że jest ona także źródłem wad. Do największych i najbardziej rażących zalicza się jej bezosobowy charakter, jednostronne nadawanie przekazu bez elastycznego dopasowywania się do reakcji odbiorcy i liczenia się z jego potrzebami.
Wróć