Polska po mimo ciągle
szwankującego dostępu do sieci jest jednym z potentatów rynku reklamowego online w Europie Środkowo-Wschodniej. Tego rodzaju wydatki są u nas wyższe o 10mln dolarów niż w Rosji a o przeszło 40 mln niż w Czechach.
więcej...
Reakcja konsumenta na
reklamę zależy od tego, czy przekaz ma być skierowany na uporządkowane procesy myślenia, na logicznie podejmowane decyzje przez adresata, czy też ma się opierać na informacjach wizualnych i relacjach przestrzennych.
więcej...


Współpraca


Osoba kontaktowa

Tekst do wysąania